Dobrovoľnictvo

Čo je dobrovoľná služba a aké sú jej úlohy?

Na celom svete ľudia, ktorí majú záujem o druhých, obetujú svoj čas, schopnosti i finančné prostriedky na nezištnú činnosť v prospech iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Často môžeme žasnúť, že na otázku dôvodu svojho jednania dobrovoľníci odpovedajú: „pretože človek má pomáhať“, „pretože každý by to urobil“, „pretože je to potrebné“. Z týchto jednoduchých odpovedí je zrejmé presvedčenie, že dobrovoľníctvo zaangažuje celého človeka, celý svet a jeho hodnoty. Práca dobrovoľníka znamená každodenné dotýkanie sa ľudskej biedy a utrpenia. Vykonávanie tejto služby má vplyv na život dobrovoľníka a mení jeho systém hodnôt. Dobrovoľník, tím že podporuje druhého človeka, objavuje a realizuje svoje povolanie k ľudskosti. Veľa ľudí pomáha tým, že vykonáva svoje povolanie, využíva získané vedomosti a záujmy. Idea dobrovoľníctva je jednoduchá: pomáhať v projekte a na oplátku mať zabezpečené jedlo, ubytovanie a možnosť spoznať ľudí z celého sveta. Dobrovoľná služba v zahraničí umožňuje, aby ľudia z celého sveta mali príležitosť k výmene skúseností, poznávania sa navzájom a dozvedieť sa niečo o kultúre a zemi, v ktorej pomáhajú. Dobrovoľníci majú čas ako na prácu, tak aj na poznávanie. Nadácia je síce vedená katolíckym misionárom, o nič menej sú vítaný ľudia všetkých vyznaní, ktorých spojuje rovnaká myšlienka – chcieť pomáhať. Ako napísal Svätý Otec k zakončeniu Jubilejného roku (Novo milenio ineunte): „Náš svet vstupuje do nového tisícročia plného ťažkostí, ktoré zo sebou nesú rozvoj hospodárstva, kultúry a techniky. Ten dáva neveľkému množstvu vyvolených ohromné možnosti, zatiaľ čo milióny iných nie len postaví mimo akéhokoľvek pokroku, ale zároveň ich núti stretávať sa s podmienkami, ktoré znižujú ľudskú hodnotu.. Je treba, aby sa človek tvárou v tvár tejto situácii učil starať sa o svojich blížnych a preukazovať nezištnú pomoc.“

Úlohy dobrovoľnej služby:

 • vytváranie centier zaisťujúcich teplé jedlo pre deti a mládež z chudobných rodín
 • pomoc deťom pri písaní domácich úloh
 • poskytovanie pomoci deťom, ktoré nemôžu chodiť do školy, prostredníctvom návštev, pomoc pri učení, finančnú pomoc (zakúpenie školských uniforiem a školských potrieb)
 • aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase
 • organizovanie bezplatných vzdelávacích kurzov pre nezamestnaných a chudobných
 • kultúrno-osvetová činnosť v meste
 • pravidelné a systematické návštevy chudobných rodín, o ktorých sa Nadácia stará
 • koordinovanie projektov Nadácie v závislosti od talentu a záujmoch dobrovoľníka

Od dobrovoľníka sa očakáva:

 • nápaditosť – každý nový nápad je veľmi cenný
 • byť k dispozícii – vzhľadom k špecifičnosti práce sa nedá vždy dopredu naplánovať, kedy a čo budeme robiť
 • angažovanosť – je dôležité, aby človek, ktorý k nám prichádza, skutočne chcel pomáhať
 • prispôsobilosť – veľa pomôže, keď sa človek vie rýchlo orientovať v nových situáciách
 • nezištnosť – jediná odmena, ktorú je možné očakávať, je vďačnosť ľudí, ktorým pomáhame

Nadácia zaisťuje:

 • ubytovanie v jedno- alebo dvojlôžkových izbách s kúpeľňou
 • celodennú stravu
 • internet
 • možnosť čiastočnej úhrady cestovných nákladov (v závislosti na dĺžke pobytu)
 • kurz španielčiny (pri pobytu dlhším než tri mesiace)
 • vízum do Ekvádoru (formality a pokrytie nákladov; pri pobytu dlhším než šesť mesiacov)  

Dôležité pokyny pre cestujúcich do Ekvádoru:

 • ekvádorskou menou je americký dolár (nemá zmysel brať so sebou bankovky o vyššej hodnote než 20 USD, ktoré sú v skutočnosti neakceptovateľné);
 • slovenský štátny príslušníci pri pobytu do 3 mesiacov nepotrebujú vízum;
 • v Ekvádore sa používajú zásuvky s dvoma plochými kolíkmi a napätie 110 V (adaptéry bez problémov kúpiť na mieste);
 • v horských oblastiach sú chladné noci, je treba si vziať tiež teplé oblečenie;
 • prostriedky proti hmyzu je lepšie kúpiť na mieste, sú veľmi účinné;
 • nie je treba si brať uteráky a posteľnú bielizeň, Nadácia ich poskytuje;
 • cestovný pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov od dátumu vycestovania zo Slovenskej republiky – najlepšie na celú dobu pobytu;
 • veľmi užitočný je slovensko-španielsky vreckový slovník;
 • medzinárodný vodičský preukaz je platný tri mesiace;
 • obchody sú dobre zásobované, nie je problém zo zakúpením vecí dennej potreby;
 • pre použiteľnosť slovenského čísla mobilu je treba si aktivovať roaming;
 • väčšina kreditných kariet je použiteľná;
 • žiadne očkovania nie sú požadované, odporúča sa očkovanie proti žltej zimnici, týfusu a žltačke;
 • ceny tovarov sú porovnateľné s cenami európskymi, vzhľadom k platom sú neúmerne vysoké.  

 

Formulár