Kto sa hrá, nehnevá

27.07.2017

Zamyslenie pre dnešný deň.

Človek by si povedal, že najdôležitejšie, čo robíme v nadácii je to, aby sme pomáhali deťom s domácimi úlohami, aby sme kontrolovali dochádzku na obedy, aby sme aktualizovali kartotéku, aby sme vytvárali program na rôzne akcie, ... Áno, toto všetko je veľmi dôležité, ale čo je najdôležitejšie, je tráviť s deťmi čas ... je to tak prosté, ale pre deti to má cenu zlata ... Stačí chvíľka po obede, vyložene len tak "blbnúť". Na deťoch je vidieť, ako sú šťastné, že sa im venujeme, sme s nimi, smejeme sa s nimi, fotíme sa s nimi, hráme sa s nimi :-)

Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá
Kto sa hrá, nehnevá